CSA

Euh, CS-wa?

Wel, CSA staat voor “Community Supported Agriculture”.
Letterlijk vertaald betekent dat “landbouw gedragen door een gemeenschap”.
Dat wil zeggen dat de boer en de consumenten de handen in elkaar slaan, en samen voor een mooie oogst zorgen.

Helemaal iets voor ’t Bioplekske, en dankzij de jarenlange ervaring die Jeroen heeft met de biologische landbouw, kan het snel gaan!
De kennis, de gronden en de boerderij zijn er dus hoera!
In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met onze zelfpluktuin!

Hoe werkt dat dan, CSA?

Je wordt lid van een CSA-boerderij, door een jaarlijkse bijdrage te betalen. In ruil daarvoor teelt de boer een ruim assortiment seizoengroenten. De leden hebben ook inspraak in het teeltplan en de bedrijfsvoering én kunnen inzage krijgen in de boekhouding van de boerderij.

Op die manier ontstaat er dus een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer probeert een zo goed mogelijke oogst te realiseren, en de leden er voor zorgen dat hier een eerlijk loon tegenover staat. Bovendien is het ook fijn van verbonden te zijn met je voeding, met de landbouw en met de boer zelf.

Alle CSA-boeren werken trouwens op een natuurlijke wijze zonder pesticiden of kunstmeststoffen te gebruiken, of ze nu bio-gecertificeerd zijn of niet!

Een alternatief voor een eigen moestuin, en nog voordelen van CSA!

  • Groentjes en fruit komen echt rechtstreeks van het veld tot bij u thuis, verser kan niet! Daardoor heb je uiteraard ook het maximum aan smaak en vitaminen!

  • Je kent de boer en de afkomst van de groenten. Je ervaart  hoe alles groeit en bloeit en je eet met de seizoenen mee.

  • Betaalbare, gezonde, eerlijke  groenten door de korte keten: geen tussenkomst van groothandel, supermarkten,… Door ons geteeld, door jou geoogst!

Hoe komt al dat lekkers precies op mijn bord?

Er zijn 2 concepten:

  • Zelfoogst: hierbij oogsten de deelnemers zélf op het veld hun groenten en/of fruit, op een moment dat hen uitkomt, want het veld is altijd open. Verser kan dus echt niet! Bovendien ervaar je hoe alles groeit en bloeit én je eet met de seizoenen mee. Zo werken we voornamelijk bij ’t Bioplekske!

  • Pakketten: de boer oogst de groenten en zet pakketten klaar op de boerderij. Zo werken we niet bij 't Bioplekske

Wat als … ?

In deze unieke samenwerking worden de risico’s door boer en leden samen gedragen. Dat wil zeggen, als er een overvloedige oogst is van een bepaalde teelt delen de leden mee in de winst, mislukt een andere teelt, dan wordt dit ook gedragen.

Er is meer!

Het eindigt niet bij de worteltjes op je bord, want er is meer! Het CSA-bedrijf werkt namelijk actief aan de lokale gemeenschapsvorming. Zo zijn er ontmoetingskansen voor de deelnemers via educatieve momenten, boerderijfeesten en meewerkdagen. Fijn toch?